Công ty Cổ phần
P-Techno Việt Nam

Tên công ty Công ty TNHH Iry People
Địa chỉ Yoshiko Kurashiki, Okayama 701-0115 138-4
TEL / FAX 086-463-6200 / 086-463-1310
Đại diện Giám đốc đại diện Masahiro Kobayashi
Vốn 15 triệu yên
Thành lập Tháng 3 năm 2006
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 33-300120

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 381 Ngõ Xóm Chiếu – Hà Nội
Email: bienmicadep@gmail.com
Website: www.bienmicadep.com

Giờ làm việc: 8:00-17:30 hàng ngày. Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ.

Biểu mẫu liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn